SÄÄNNÖT

1. Kerhon nimi, tarkoitus ja toimintamuodot

1.1. Kerhon nimi on Kyylä.

1.2. Kerhon tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää lähiverkko- ja
internetkulttuuria jäsenistänsä piirissä sekä Itä-Suomen yliopiston
Kuopion kampuksella.

1.3. Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho voi ideoida ja järjestää
LAN-tapahtumia ja yhdistää verkkohenkisiä ihmisiä, kertoa ja
tiedottaa LAN-tapahtumista, järjestää opintomatkoja, kokouksia, illan
ja viikonlopunviettoja ja muuta vastaavaa toimintaa. Kerho voi hoitaa
kerhon sisäistä tiedotusta julkaisemalla tarvittaessa tiedotteita,
lehteä tai muuta aineistoa.

1.4. Kerhon toimintaan voivat osallistua myäs ISYY:n ulkopuoliset
henkilöt.


2. Johtokunta

2.1. Kerhon asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu vuosikokouksessa
valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi (1) - neljä (4)
muuta jäsentä.

2.2. Johtokunnan toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

2.3. Johtokunta valitsee keskuudestaan sihteerin ja taloudenhoitajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan muut tarvittavat toimihenkilöt.

2.4. Kerhon taloudenpidosta vastaa johtokunnan nimeämä kerhon
taloudenhoitaja.

2.5. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta
tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii.

2.6. Johtokunta on päätäsvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä.
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmiställä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
arpa.


3. Kerhon kokoukset

3.1. Kerhon vuosikokous pidetään vuosittain johtokunnan määräämänä päivänä vuoden viimeisessä neljänneksessä (syys-joulukuussa).

3.2. Kerhon vuosikokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä kerhon
www-sivuilla.